Δικηγορικά Γραφεία Κατσαβός & Συνεργάτες

Aναλαμβάνουμε, από την πιο απλή νομική συμβουλή, έως τις πιο σύνθετες νομικές υπηρεσίες.

Σχετικά με εμάς


Τα Δικηγορικά Γραφεία Κατσαβός & Συνεργάτες, λειτουργούν σήμερα υπό την προσωπική  επιμέλεια και εποπτεία των Βασιλείου και Νικολάου Κατσαβού του Ηλία, πλαισιωμένων από ένα δίκτυο αξιόπιστων και άριστα καταρτισμένων Δικηγόρων και Συνεργατών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων Δικαίου.

Η Φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη, δίνοντας πάντοτε έμφαση στις  σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού, εκτίμησης και εχεμύθειας, που χτίζουμε με τους εντολείς μας, οι οποίες και έχουν οδηγήσει τα γραφεία μας, στην ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος πελατολογίου, αποτελούμενου από πλήθος ισχυρών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
 

cmiq40420410001711f82d3b5.jpg

Τομείς Δραστηριότητας

Άμεση, Σύγχρονη και Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγωγές Κτηματολογίου
Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές Κυριότητας Αγωγές
Προστασία Νομής Ακινήτων
Αγοραπωλησία Ακινήτων
Εγγραφή/'Αρση Προσημειώσεων

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τροχαία Ατυχήματα
Εργατικά Ατυχήματα
Ναυτικά Ατυχήματα
Ιατρική Αμέλεια
Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποβολή Εγκλήσεων, Μηνύσεων και Υπομνημάτων
Εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της Ποινικής Διαδικασίας
Παραστάσεις στα Τακτικά Ποινικά Δικαστήρια της Χώρας
Αποκλειστικός σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των εντολέων μας και επιτυχία μας η προσωπική σχέση που διατηρούμε, μετά την διεκπεραίωση των νομικών μας υπηρεσιών.
cmiq4042040822140316d32f1.jpg