ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Πέραν από τους τομείς εξειδίκευσης των Δικηγορικών μας Γραφείων, η νομική μας ομάδα χειρίζεται επιτυχώς και με αξιοπιστία μεγάλο όγκο υποθέσεων, που εμπίπτουν στους ευρύτερους Κλάδους του Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου,  εκπροσωπώντας με επιτυχία τους εντολείς μας ενώπιων κάθε αρμόδιας  αρχής και παντός Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως βαθμού και Δικαιοδοσίας.
 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα Δικηγορικά μας γραφεία αναλαμβάνουν με αξιοπιστία των χειρισμό κάθε είδους υποθέσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, τόσο κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής των συμβάσεων εργασίας, όσο και εν συνεχεία κατά την ενδεχόμενη λύση αυτών, με καταγγελία ή οικειοθελή αποχώρηση. Με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η νομική μας ομάδα έχει χειριστεί πλείστα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις ιδιάζουσες εργασιακές σχέσεις, με κυριότερες αναφορές και αντικείμενο αυτών :
  • Την διεκδίκηση των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών  των εργαζομένων
Περισσότερα ...
cmiq40420408233226856c49c.jpeg

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στο χώρο, τα Δικηγορικά μας Γραφεία χειρίζονται επιτυχώς πλήθος νομικών ζητημάτων και υποθέσεων, που εμπίπτουν στον ευρύτερο κλάδο του Ασφαλιστικού Δικαίου και  αφορούν αμφότερα τα επίπεδα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων (αξιώσεις που ανακύπτουν  και ενδεχόμενη ποινική ευθύνη αντίστοιχα), με κύριο αντικείμενό τους μεταξύ άλλων :

  • Εξειδικευμένα Θέματα  Ασφαλιστικών Συμβάσεων (όρων ασφαλίσεως, εξαιρέσεις καλύψεων, απαλλακτικών ρητρών, νομιμότητας της καταγγελίας των συμβάσεων κλπ)
  • Συμβάσεις πρακτορείας - μεσιτείας - ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αξιώσεις που προκύπτουν από αυτές
  • Θέματα  που αφορούν την Εταιρική  Διακυβέρνηση των Ασφαλιστικών Εταιρειών και την εύρυθμη λειτουργία τους στην Ελληνική αγορά
cmiq40420420231430ae83cf7.jpeg

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η νομική μας ομάδα ασχολείται διεξοδικά με μεγάλο αριθμό Οικογενειακών Διαφορών, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συζύγων και των γονέων με τα τέκνα τους, στο πλαίσιο των οικογενειακών δεσμών. Λόγο της ιδιαιτερότητας της φύσης τους, οι συγκεκριμένες διαφορές χρήζουν ιδιαίτερου νομικού χειρισμού, καθώς μπορούν πολύ συχνά να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και προστριβές, που καταβάλλουν αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά.
  Σκοπός μας είναι να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα του εντολέα μας, μεριμνώντας παράλληλα για το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων (σε περίπτωση που υπάρχουν), αναλαμβάνοντας  υποθέσεις που αφορούν επί το πλείστων :
  • Διαζύγια κατ’ αντιδικία Χρηματική Ικανοποίηση για Ηθική Βλάβη του αναίτιου συζύγου σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας π.χ. εξύβριση, σωματικές βλάβες κλπ
Περισσότερα ...
cmiq40420420232922c7658a6.jpeg

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το  Κληρονομικό Δίκαιο αποτελεί αναπόφευκτα βασικό σημείο αναφοράς στην καθημερινότητα των Ελλήνων, καθώς ρυθμίζει αυστηρά τους κανόνες διανομής της περιουσίας ενός προσώπου, μετά τον θάνατό του. Πολύ συχνά ωστόσο, η κληρονομιαία περιουσία αποτελεί το «μήλον της έριδος», μεταξύ των κληρονόμων, οι οποίοι πολλές φορές δικαιολογημένα και άλλοτε όχι, επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τα έννομα αποτελέσματα που παράγει η «κληρονομιά». Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ερχόμαστε αντιμέτωποι διαρκώς, με πλήθος νομικών ζητημάτων που αφορούν την αναγνώριση, διεκδίκηση και διασφάλιση Κληρονομικών Δικαιωμάτων των εντολέων μας, ενώ έχουμε χειριστεί  με επιτυχία σημαντικό αριθμό υποθέσεων που χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού.
cmiq404204202335148579cbb.jpg

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΚΙΝΗΤΑ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ)
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Αποκλειστικός σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των εντολέων μας και επιτυχία μας η προσωπική σχέση που διατηρούμε, μετά την διεκπεραίωση των νομικών μας υπηρεσιών.
cmiq4042040822140316d32f1.jpg