Αξιώσεις Αποζημίωσης

Αναφορικά με τις Αξιώσεις Αποζημίωσης - που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό και οι οποίες δύναται να “απαλύνουν” τον πόνο και να προσφέρουν ένα αίσθημα δικαιοσύνης στους παθόντες και τους συγγενείς τους - αυτές συνοψίζονται (μεταξύ άλλων) στα βασικότερα κονδύλια  :
  • Υλικών Ζημιών(αποκατάσταση κάθε είδους υλικών ζημιών που έχουν προκληθεί από την επέλευση ατυχών συμβάντων, π.χ. υλικές ζημίες ακίνητης περιουσίας, οχημάτων κλπ)
*Συνεπαγόμενα κονδύλια κατά την επέλευση τροχαίων ατυχημάτων: Μείωση εμπορικής αξίας οχήματος, Στέρηση χρήσεως οχήματος (δαπάνες για μίσθωση οχήματος ή χρήση ταξί), Απώλεια εισοδήματος (επαγγελματικά οχήματα), Μεταφορά και φύλαξη οχήματος, κ.α.
Περισσότερα ...
cmiq404204200136160a26070.jpeg

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

Με ενεργή παρουσία άνω των 35 ετών στο χώρο και έχοντας διεκδικήσει επιτυχώς σημαντικά ποσά αποζημιώσεων, τα Δικηγορικά μας Γραφεία χειρίζονται διεξοδικά σήμερα, μεγάλο όγκο υποθέσεων που αφορούν, ατυχήματα και πάσης φύσεως Τραυματισμούς (Θανατηφόρες -Βαρύτατες σωματικές βλάβες, Αναπηρίες - Δυσμορφίες,  Ακρωτηριασμούς κ.α.), που προκλήθηκαν από  περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Παρέχοντας Εξειδικευμένες Νομικές Υπηρεσίες, έχουμε αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών - Τεχνικών Συμβούλων, Ιατροδικαστών και Πραγματογνωμόνων - με  αποκλειστικό γνώμονα την άμεση συνδρομή και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας, από την πρώτη στιγμή επέλευσης των ατυχών συμβάντων, τόσο στο επίπεδο των αξιώσεων αποζημίωσης των θυμάτων και των συγγενών των παθόντων, όσο και στο επίπεδο της ποινικής ευθύνης των υπαιτίων προσώπων.

 "Δεν είστε υποχρεωμένοι να προβείτε σε καμία δήλωση, να χορηγήσετε πληροφορίες ή έγγραφα  και να συναντήσετε τρίτα πρόσωπα, προτού διαβεβαιωθείτε ότι σας το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας σας, είστε σε θέση να το πράξετε αβίαστα και έχετε πλήρη επίγνωση των πράξεών σας"

 

Θανάσιμοι Τραυματισμοί

  • Στέρηση Συνεισφοράς και παροχής Υπηρεσιών του Θανόντος (σε περίπτωση θανάτωσης ενός συζύγου και της συνακόλουθης ανικανότητάς του να προσφέρει τις προσωπικές του υπηρεσίες, ο άλλος σύζυγος δικαιούται να απαιτήσει από τον υπαίτιο του θανάτου του, αποζημίωση για την στέρηση των υπηρεσιών, που συνιστούσαν την εκ του νόμου οφειλόμενη συμβολή του θανατωθέντος στις οικογενειακές ανάγκες σύμφωνα με τη διάταξη της 928 εδ. β΄ ΑΚ. – παροχή προσωπικών υπηρεσιών, αγορές, συντήρηση της οικίας, μικροεπισκευές, οικογενειακές μετακινήσεις, μαγείρεμα κλπ)
  • Στέρηση Διατροφής (μηνιαία συνεισφορά σε χρήμα)
  • Νοσήλεια - Έξοδα Κηδείας – Ταφής κλπ
  • Ψυχική Οδύνη (εύλογη χρηματική ικανοποίηση των στενά συνδεδεμένων προσώπων της οικογενείας του θανόντος – Σύζυγος, Γονείς, Τέκνα, Αδέλφια, Παππούς, Γιαγιά, Εγγόνια, Δισέγγονα  υπό προϋποθέσεις μέλη της ευρύτερης οικογενείας: Πεθερός, Πεθερά, Σύντροφος-Μνηστοί, Γαμπρός, Νύφη, Θείοι κ.α.)  

 
cmiq40420420013616ee6e98e.jpeg

Aποκατάσταση

Αποκλειστική σας μέριμνα, η αποκατάσταση της υγείας σας ή των συγγενικών σας προσώπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Συνδρομή

Σας προτρέπουμε να ζητήσετε άμεσα τη νομική μας συνδρομή, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Εμπιστοσύνη

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνης. Σας παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση αφιλοκερδώς, μέχρι να κάνετε την επιλογή σας. Η επιλογή του Δικηγόρου που θα σας εκπροσωπήσει είναι καθοριστική
Αποκλειστικός σκοπός μας είναι η ικανοποίηση των εντολέων μας και επιτυχία μας η προσωπική σχέση που διατηρούμε, μετά την διεκπεραίωση των νομικών μας υπηρεσιών.
cmiq4042040822140316d32f1.jpg